VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU

CENNÍK

Vizualizácia slúži pre vytvorenie predstavy o budúcim možnom vzhľade priestoru. Ide o vypracovanie funkčne riešeného návrhu interiéru, technicky spracovaného vo forme vizualizácie. Súčasťou návrhu je vizualizácia priestoru a kótovaný pôdorys priestoru. Návrh interiéru nenahrádza technické, stavebné a iné profesijné výkresy. Na spracovanie návrhu je potrebný súčasný pôdorys priestoru. V prípade potreby premerania interiéru si dohodneme návštevu nehnuteľnosti.


* Záloha za vypracovanie nehnuteľnosti sa platí v sume 50% z konečnej sumy za vypracovanie vizulizácie.